“ИТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ